จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 917
เมื่อวานนี้ 1489
สัปดาห์นี้ 2406
สัปดาน์ที่แล้ว 7449
เดือนนี้ 3127
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5635923
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่4/2563
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่1/2562)
4 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี2562 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563)
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563)
8 ประกาศยกเลิกโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่2/2562)
10 แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 2/2562
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล
14 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
15 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 1/2562
ทั้งหมด 90 ฉบับ