จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 79
เมื่อวานนี้ 1574
สัปดาห์นี้ 8647
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 9368
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5642164
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/63)
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563)
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่4/63)
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/63)
5 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่4/2563
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่1/2562)
8 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี2562 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563)
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563)
12 ประกาศยกเลิกโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่2/2562)
14 แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)
ทั้งหมด 94 ฉบับ