จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 135
เมื่อวานนี้ 1921
สัปดาห์นี้ 6408
สัปดาน์ที่แล้ว 6273
เดือนนี้ 20808
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6207682
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
2 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 8/2564
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7/2564)
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9/2564)
6 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 7/2564
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล(พ.ศ.2566-2570)
8 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่2)
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบจ.สตูล ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 62 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 8-2564)
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ทบทวนฉบับปี 62 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6-2564)
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่4)
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่7/2563)
14 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 6/2563
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบจ.สตูล
ทั้งหมด 114 ฉบับ