จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 31
เมื่อวานนี้ 3923
สัปดาห์นี้ 9910
สัปดาน์ที่แล้ว 9879
เดือนนี้ 28498
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5985775
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 62 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 8-2564)
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ทบทวนฉบับปี 62 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6-2564)
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่4)
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่7/2563)
5 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 6/2563
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบจ.สตูล
7 แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
9 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 5/2563
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6/2563)
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่5/2563)
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/63)
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563)
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่4/63)
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/63)
ทั้งหมด 105 ฉบับ