จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 353
เมื่อวานนี้ 818
สัปดาห์นี้ 5686
สัปดาน์ที่แล้ว 6172
เดือนนี้ 30336
เดือนที่แล้ว 31529
ทั้งหมด 5562904
Untitled Document
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่1/2562)
2 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวน ปี2562 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563)
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563)
6 ประกาศยกเลิกโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่2/2562)
8 แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2565
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 2/2562
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบจ.สตูล (เพิ่มเติมฉบับที่3)
13 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 1/2562
14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
15 แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2562-2564
ทั้งหมด 88 ฉบับ