จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 608
เมื่อวานนี้ 1116
สัปดาห์นี้ 2867
สัปดาน์ที่แล้ว 5422
เดือนนี้ 31739
เดือนที่แล้ว 36457
ทั้งหมด 4287387
Untitled Document
ระเบียบ/กฎหมาย
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2553
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
3 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ(ฉ.2) พ.ศ.2548
4 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.2547
5 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.3) พ.ศ.2543
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.2) พ.ศ.2543
7 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2541
8 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2548) พ.ศ.2526
9 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
10 ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.พ.ศ.2540
11 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.พ.ศ.2548
12 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.3)พ.ศ.2549
13 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.2)พ.ศ.2549
14 ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.พ.ศ.2545
15 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548
ทั้งหมด 65 ฉบับ