เชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการปลูกปาล์มน้ำมัน อบจ.สตูล ยินดีต้อนรับ วันพ่อ 56